Tin mới
TpHCM, ngày 30/12/2014

Kết quả chung cuộc giải " Quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Master cup 2014".

GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM
- VIETRAVEL MASTER CUP 2014

Từ ngày 22/12 đến 30/12/2014 tại CLB QV Phú Thọ - TP HCM

Số TT

VĐV NAM

Đơn vị

VĐV NỮ

Đơn vị

1

Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng

Huỳnh Phi Khanh

TP.HCM

2

Trần Hoàng Anh Khoa

Quân Đội

Trần Thị Tâm Hảo

TP.HCM

3

Lê Quốc Khánh

TP.HCM

Lê Thị Thanh Thúy

Kiên Giang

4

Nguyễn Đắc Tiến

Hà Nội

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

5

Võ Văn Toàn

Đà Nẵng

Đào Minh Trang

TP.HCM

6

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Tây Ninh

7

Lê Công Tiễn

Quân Đội

Sĩ Bội Ngọc

TP.HCM

8

Đặng Ngọc Vinh

Quân Đội

Ng. Ngọc Minh Phương

Thái Nguyên

9

Vũ Artem

Bình Dương

 

 

10

Phạm Hữu Vinh

TP.HCM

 

 

11

Lâm Quang Trí

Cà Mau

 

 

12

Trần Minh Đăng

TP.HCM

 

 

13

Nguyễn Hoàng Hải

BìnhDương

 

 

14

Nguyễn Xuân Dũng

Quân Đội

 

 

15

Ngô Quang Huy

Cà Mau

 

 

16

Nguyễn Tuấn Anh

TP.HCM

 

  

 

GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM
- VIETRAVEL MASTER CUP 2014

Từ ngày 22/12 đến 29/12/2014 tại CLB QV Phú Thọ - TP HCM

Nội dung: Đơn Nam - Vòng Loại

1

Võ Văn Toàn

Đà Nẵng

Văn Toàn (Đà Nẵng)

2

Bye

 

Vào 3B

Quang Trí (Cà Mau)

 

3

Lâm Quang Trí

Cà Mau

6/1; 6/0

Quang Trí (Cà Mau)

4

Nguyễn Xuân Dũng

Quân Đội

6/2; 3/0 ret

5

Phạm Hữu Vinh

TP.HCM

Hữu Vinh (TP HCM)

6

Ngô Quang Huy

Cà Mau

6/4; 7/5

Vào 4A

Hữu Vinh (TP HCM)

 

7

Bye

 

6/2; 6/2

Ngọc Vinh (Quân Đội)

8

Đặng Ngọc Vinh

Quân Đội

9

Lê Công Tiễn

Quân Đội

Công Tiễn (Quân Đội)

10

Bye

 

Vào 4B

Hoàng Hải (Bình Dương)

 

11

Nguyễn Hoàng Hải

Bình Dương

4/6; 6/4; 6/2

Hoàng Hải (Bình Dương)

12

Trần Minh Đăng

TP.HCM

6/2; 6/1

13

Vũ Artem

Bình Dương

Vũ Artem (Bình Dương)

14

Nguyễn Tuấn Anh

TP.HCM

6/4; 6/2

Vào 3A

Thành Trung (Hà Nội)

 

15

Bye

 

6/0; 6/4

Thành Trung (Hà Nội)

16

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

 

   

GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014

Từ ngày 22/12 đến 29/12/2014 tại CLB QV Phú Thọ - TP HCM

 

NỘI DUNG : ĐƠN NAM VÒNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG A

ĐƠN VỊ

Tuấn

Khánh

Trung

Vinh

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng

 

6/3;7/6 (3)

6/4;6/3

6/2;7/5

 

3

I

2

Lê Quốc Khánh

TP HCM

3/6;6/7 (3)

 

2/6;1/4 ret

6/2;1/6;6/2

 

1

III

3

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

4/6;3/6

6/2;4/1

 

6/4;7/5

 

2

II

4

Phạm Hữu Vinh

TP.HCM

2/6;5/7

2/6;6/1;2/6

4/6;5/7

 

 

0

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG B

ĐƠN VỊ

Khoa

Tiến

Trí

Hải

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Trần Hoàng Anh Khoa

Quân Đội

 

3/6;1/6

0/6;4/6

7/6;5/7;5/1

 

1

IV

2

Nguyễn Đắc Tiến

Hà Nội

6/3;6/1

 

5/7;2/6

4/6;6/7 (4)

 

1

III

3

Lâm Quang Trí

Cà Mau

6/0;6/4

7/5;6/2

 

6/3;1/6;4/6

 

2

II

4

Nguyễn Hoàng Hải

Bình Dương

6/7;7/5;1/5 ret

6/4;7/6 (4)

3/6;6/1;6/4

 

 

2

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁN KẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Quang Trí (Cà Mau)

 

 

 

 

 

2B

Lâm Quang Trí (Cà Mau)

6/4; 6/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Quang Trí ( Cà Mau) 

 

 

2A

Hoàng Thành Trung (Hà Nội)

 

 

 

4-6 6-4 6-2 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thành Trung (Hà Nội)

 

 

 

 

 

1B

Nguyễn Hoàng Hải (Bình Dương)

6/2; 7/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014

Từ ngày 22/12 đến 29/12/2014 tại CLB QV Phú Thọ - TP HCM

 

NỘI DUNG : ĐƠN NỮ VÒNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG A

ĐƠN VỊ

Khanh

Thúy

Trang

Ngọc

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Huỳnh Phi Khanh

TP.HCM

 

w.o

1/6;4/6

7/5;4/6;1/6

 

0

IV

2

Lê Thị Thanh Thúy

Kiên Giang

w.o

 

3/6;0/6

2/6;1/6

 

1

III

3

Đào Minh Trang

TP.HCM

6/1;6/4

6/3;6/0

 

1/6 ret

 

2

II

4

Sĩ Bội Ngọc

TP.HCM

5/7;6/4;6/1

6/2;6/1

6/1

 

 

3

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG B

ĐƠN VỊ

Hảo

Bình

Phương

Thanh

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Trần Thị Tâm Hảo

TP.HCM

 

6/1;6/1

6/0;6/3

6/0;6/1

 

3

I

2

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

1/6;1/6

 

6/0;6/1

6/2;6/1

 

2

II

3

Ng. Ngọc Minh Phương

Thái Nguyên

0/6;3/6

0/6;1/6

 

6/2;6/1

 

1

III

4

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Tây Ninh

0/6;1/6

2/6;1/6

2/6;1/6

 

 

0

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁN KẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

Sĩ Bội Ngọc (TP HCM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng)

 

 

 

 

 

2B

PhanT.Thanh Bình (Đà Nẵng)

6/3; 6/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Tâm Hảo ( TPHCM)

 

 

2A

Đào Minh Trang (TP HCM)

 

 

 

6-2 6-3 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tâm Hảo (TP HCM)

 

 

 

 

 

1B

Trần Thị Tâm Hảo (TP HCM)

3/6; 6/3; 6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN
GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - CUP VIETRAVEL 2014

Từ ngày 22/12 đến 29/12/2014 tại CLB QV Phú Thọ - TP HCM

STT

NỘI DUNG

THỨ HẠNG

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Đơn Nam

Hạng nhất

Lâm Quang Trí

Cà Mau

 

Hạng nhì

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

 

Đồng hạng ba

Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng

 

Đồng hạng ba

Nguyễn Hoàng Hải

Bình Dương

 

Vòng 1/8

Nguyễn Đắc Tiến

Hà Nội

 

Trần Hoàng Anh Khoa

Quân Đội

 

Lê Quốc Khánh

TP HCM

 

Phạm Hữu Vinh

TP HCM

 

2

Đơn Nữ

Hạng nhất

Trần Thị Tâm Hảo

TP HCM

 

Hạng nhì

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

 

Đồng hạng ba

Sĩ Bội Ngọc

TP HCM

 

Đồng hạng ba

Đào Minh Trang

TP HCM

 

Vòng 1/8

Nguyễn Ngọc Minh Phương

Thái Nguyên

 

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Tây Ninh

 

Lê Thị Thanh Thúy

Kiên Giang

 

Huỳnh Phi Khanh

TP HCM

 

  

Thăm dò ý kiến
Loading
Theo bạn, Roger Federer sẽ trở lại phong độ đỉnh cao và đoạt ít nhất 1 trong 3 danh hiệu Grand Slams còn lại của mùa giải 2011?

Số lượt truy cập:
3176165
  Các đơn vị tài trợ